Rahvusvaheline kolimisteenus

Välismaale kolimine on alati ärevusttekitavam, vastutusrikkam ja keerulisem kui elukohavahetus ühe riigi piires. Tõenõenäosus, et miski läheb nii nagu ei peaks, on äärmiselt suur. Meie ettevõte pakub teenuseid rahvusvahelise kolimise korraldamiseks, et vabastada teid sel keerulisel ajal osast koormusest.

Selleks, et teha teie kolimine veelgi mugavamaks, pakume lisaks põhiteenusele – rahvusvahelisele kolimisele – tervet rida lisateenuseid:

 • suurte mõõtudega mööbli lahtivõtmine vanas kohas ja kokkupanek uues;
 • sisseehitatud mööbli lahtivõtmine vanas kohas ja kokkupanek uues;
 • täiendavate pakkematerjalide, näiteks kastide rent;
 • pärast väljakolimist jäänud prügi äravedu;
 • vara hoolikas pakkimine (eriti tähtis kolimisel kauge maa taha).

Meie veokid sobivad teile parimal moel, kuna kasutame laadimisliftiga varustatud autosid. Lisaks sellele on meil olemas kõik veoks vajalikud tööriistad ja inventar, mis kiirendavad oluliselt peale- ja mahalaadimistöid.

Selleks, et tagada veose maksimaalne ohutus veo ajal, pakime teie asjad täiendavalt materjalidesse, mis kaitsevad neid löökide ja amortisatsiooni eest. Kasutame näiteks mullikilet, mis kindlustab asjade säilimise isegi transportimisel kaugete vahemaade taha.

Lisaks täidame hoolikalt kõik saatelehed ning loeme kõik peale- ja mahalaaditud asjad korralikult üle ja seepärast võite olla veendunud, et uude elu- või töökohta jõuab kohale kogu teie vara.

Kindlustame kogu transporditava vara, et vääramatu jõu olukordade tekkimisel, näiteks veose või selle osa kadumise või kahjustumise korral, saaksite rahalist hüvitist, mis kahju katab. Siiski ei pruugi teil muretseta – teeme oma tööd hästi ja seepärast pole teil põhjust kindlustushüvitist kasutada.

Meie operaatorid kontrollivad kõigi meie sõidukite asukohta ja liikumisi ning tänu sellele võite te alati saada ajakohast teavet veose asukoha kohta. Samuti teatavad meie töötajad teile vähemalt korra mõne päeva jooksul põhiteabe tellimuse staatuse muutumise kohta.

Pakume teenuseid nii eraisikutele kui juriidilistele isikutele. Veame veoseid Eesti piires ning Soome, Leetu, Lätti ja teistesse Euroopa riikidesse.

Kui tellite rahvusvahelise kolimise teenuse meilt, saate:

 • kaubiku mahutavusega 13 või 17 m3 ja 1,4 t kandevõimega või furgooni mahutavusega 21 m3. Veokite kandevõime on 1,4 tonnist 2 tonnini;
 • 1–4 laadijat – arv sõltub tööde mahust ja lepitakse kokku individuaalselt;
 • asjade pakkimine nende ohutuks veoks pikkade vahemaade taha – pakume parima kvaliteediga pakkematerjale, et minimeerida asjade kahjustamine veo käigus;
 • suurte mööbliesemete tõstmiseks, lahtivõtmiseks ning laadimiseks vajalikud tööriistad ja inventar – meie spetsialistid kasutavad parimaid seadmeid, et lihtsustada ja kiirendada kolimisprotsessi;
 • vastutuskindlustus – kindlustame veose ametlikult, et oleksite ettenägematute asjaolude eest rahaliselt kaitstud.

Rahvusvahelise kolimise hind sõltub paljudest teguritest, näiteks veose veokaugusest, teenuse osutamisele kuluvast ajast, veose kaalust ja mahust ning laadijate arvust.

Hinda mõjutavad lisanüansid:

 • kilometraaž arvutatakse mõlemas suunas summaarselt;
 • arvestatakse ööpäevi, mille vältel viibisid töötajad välismaal;
 • tee- ja tollimaksud maksab klient.

Sellega seoses arvutatakse kolimise hind iga tellimuse puhul eraldi. Täpse hinnaarvutuse saamiseks võtke kas telefonitsi või e-posti teel ühendust meie müügijuhiga, kelle kontaktandmed on saadaval meie ametlikul kodulehel. Sealt leiate ka spetsiaalse vormi. Seda täites saate tellida meie teenuseid.

Meie töötajad arvutavad välja, kui palju läheb maksma kolimine välisriiki konkreetselt teie tellimuse puhul ja ütlevad selle teile isiklikus telefonikõnes või muul suhtlusviisil. Kui te kolimise käigus muudatusi ei tee ja sellesse lisateenuseid ei liida, siis koostöö alguses operaatori nimetatud hind kolimise lõpuks ei muutu.

Meie aastatepikkused kogemused ja väljakujunenud logistikasüsteem võimaldavad kiiresti ja efektiivselt korraldada mistahes rahvusvahelisi kaubavedusid. Kaubaveoturul töötatud aastate jooksul on meie töötajad põhjalikult tutvunud teel olles tekkida võivate probleemidega ning õppinud mitte ainult neid lahendama, vaid ka ennetama. Tänu sellele võite olla kindlad, et teie saadetis on kindlates kätes.

Teostame vara, mööbli ja muude isiklike asjade regulaarvedusid Hispaaniasse ja tagasi, aga ka riikidesse, mis jäävad läbisõiduteele Hispaaniasse ja vastupidi. Hind sõltub veetava vara mahust ja jääb keskmiselt 250 € piiresse kuupmeetri eest.

KÜSIGE HINNAPAKKUMIST


  This site is registered on wpml.org as a development site.