Üldinfo ja tingimused

1. Miinimumtasu, tööaja arvestus ja tariifitingimused.

1.1 Teenuste miinimumtasu on esimese tunni tasu või vastavalt pakutavale ja kokkulepitud teenusele.
1.2 Pärast esimest tundi arvestatakse aega veerandtunni täpsusega. Pärast esimest tundi arvestatakse iga veerand alustatud tunnist.
1.3 Tallinnas arvestatakse aega kliendi juurde saabumise hetkest kuni tööde lõpuni. Välja arvatud teenuste osutamine eeslinnadele ja
Tallinna lähipiirkonnad, näiteks: Viimsi, Haabneeme, Muuga, Iru, Loo, Maardu, Kiili, Jõelähtme, Peetri, Rae, Laagri, Harku, Pääskyla, Tiskre jne. Samuti, kui
teenuse osutamine lõpeb äärelinnas ja lähipiirkondades, arvestatakse tagasisõidu aega Tallinna.
1.4 Teenuse osutamisel väljaspool linna (liinist 15 km) lisandub tunnitasule läbisõidutasu: alates 0,36 eurot / km kuni 0,54 eurot / km, olenevalt transpordiliigist.
1.5 Rahvusvaheliste vedude ja ümberistumiste puhul arvestatakse läbisõitu mõlemas suunas (edasi-tagasi) ja arvutatakse vastavalt veebilehel www.google.maps.com olevale kaardile,
laadurite igapäevane viibimine väljaspool riiki, teemaksud, praamikulud, peale- ja mahalaadimisajad.
1.6 Kiireloomuliste isiklike tarnete ja/või kõnede eest võidakse nõuda lisatasu (kliendiga kokku lepitud).
1.7 Nädalavahetustel, pühadel ja väljaspool tööaega (pärast kella 18.00) on kõikide teenuste tariifid kõrgemad kui argipäeviti ja tööajal.
1.8 Hilisõhtul (alates 23:00) ja öösel lisandub teenuse algtariifile 30% lisatasust.

2. Tööde teostamise ulatus ja tingimused. Tühistamine või aja muutmine.

2.1 Tellimuse vormistamisel kirjeldage võimalikult täpselt tööde mahtu ja spetsiifikat: kas on pikki koridore, kitsaid avasid, keerd- või kitsaid treppe, korruste arvu,
lifti olemasolu, kas on vajadus platvormkärude järele, kas on vaja mööblit kokku/lahti võtta ja vara pakkida jne.
2.2 Kui vara suurus erineb oluliselt varem esitatust, on ettevõttel õigus tellimus tühistada või täita see osaliselt, pakkudes
alternatiivne aeg töö lõpetamiseks.
2.3 Kui tellija ei taganud mööbli komplekteerimisteenuseks vajalikke tingimusi (näiteks vähe ruumi, jooniste puudumine vms), siis võidakse nõuda lisatasu
teenuse eest (kliendiga kokku lepitud).
2.4 Kui klient ei maininud tellimust esitades rasket eset (klaver, seif vms), lepib meeskond kliendiga kokku lisatasus ja lõpetab töö, kui
ta on selleks valmis. Samuti on meeskonnal õigus keelduda antud töö tegemisest või pakkuda selleks tööks alternatiivset aega.
2.4 Töömahu suurendamise muutmine – hiljemalt 24 tundi enne kokkulepitud kuupäeva.
2.5 Teenuse kuupäeva tühistamine või edasilükkamine, soovitavalt mitte hiljem kui 48 tundi enne kokkulepitud kuupäeva.
2.6 Broneeringu tühistamisel vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud kuupäeva kohustub klient tasuma tellitud teenuse 1 tunni eest vastavalt hinnakirjale.

3. Kinnisvara pakendamisteenuse tingimused. Pakkimine enne kolimist.

3.1 Veetava vara ohutuks ja turvaliseks liikumiseks tuleb see kas meie või kliendi poolt korralikult pakkida. Väikesed näpunäited pakendilt leiate selle lingilt.
3.2 Kui transporditav vara ei ole eelnevalt pakendatud, osutame pakkimisteenust vastavalt hinnakirjale.
3.3 Erikujulised esemed, sealhulgas kergesti purunevad, pakitakse paberisse ja pakitakse kaanega kastidesse.
3.4 Kunstiesemete (maalid jms) transportimisel grupeeritakse kaup vastavalt raami suurusele ja pakitakse spetsiaalsetesse kastidesse.
3.5 Suurte ja kergesti purunevate esemete transportimiseks kasutatakse spetsiaalseid puidust kaste.
3.6. Vastutus varale tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud kliendipoolsest mittenõuetekohast (hoolsalt) pakkimisest, on kliendil (mõistliku käsitsemise ja transpordiga).
3.7 Juhul, kui klient keeldub pakkimisest, ei vastuta me kahjustatud, saastunud vara eest (mõistliku käsitsemise ja transpordiga).
3.8 Suure koguse pakitud vara puhul peab klient sellest eelnevalt teavitama, et meeskond saaks kaasa võtta vajaliku koguse vajalikku pakkematerjali.

4. Teenuse tellimine ja kolimiseks valmistumise tingimused.

4.1 Kolimisteenuse või muu teenuse tellimus vormistatakse nii e-posti kui telefoni teel.
4.2 Tellimuse esitamisel:
-Valige soovitud päev ja sobiv kellaaeg.
-Märkige peale- ja mahalaadimise täpne aadress (kolimise korral).
– Märkige ära korrused (kolimise korral), lifti olemasolu ja vara liikumist takistavad tegurid.
-Kas soovite tellida lisateenuseid, näiteks: mööbli kokkupanek/demonteerimine, pakendamine, vana mööbli või pakkematerjali äravedu jne.
-Soovitav on võimalikult täpne transporditava vara kirjeldus, samuti suurte esemete mõõtmed.
-Pange kindlasti tähele raskete esemete olemasolu (klaverid, seifid jne).
-Kas soovite minna meeskonnaga aadressilt aadressini.
4.3 Kui ligipääs Teie koju on raskendatud, siis andke sellest kindlasti eelnevalt teada.
4.4 Et mitte suurendada oma kulusid ja sõiduaega, proovige parkimiskoht eelnevalt kokku leppida, kui sellega seoses on probleeme.

5. Kliendi parkimistingimused ja parkimisaeg.

5.1 Kolimisel püüda eelnevalt kokku leppida parkimiskoht ja sõita hoonele/sissepääsule võimalikult lähedale.
5.2 Kui peale-/mahalaadimisobjektil on tasuline parkimine, tasub selle klient ise või lisandub parkimise summa teenuse summale.

6. Erilastid ja nende liikumine.

6.1 100 kg ja enam kaaluvad esemed, mida teisaldatakse ainult füüsilise jõu kasutamisega, kuuluvad erikoormate kategooriasse. Neid peetakse
erihinnaga ja arutatakse eelnevalt kliendiga läbi.
6.2 Eritõstetöö on töö, mille käigus teisaldataval ja/või transporditaval seadmel on vajalik kaal
täiendava füüsilise jõu või spetsiaalsete tõsteseadmete või mõõtmete kasutamine, millest objekt ei pääse läbi
ukseavad. Sel juhul võidakse küsida ka lisatasu, mis räägitakse eelnevalt kliendiga läbi.
6.3 Mõningatel juhtudel transporditakse raskeid ja suuremahulisi esemeid euroalustel ja lisaks
pakkematerjal.
6.4 Suuremahulistest ja eriti rasketest asjadest (klaverid, seifid jms) peab klient eelnevalt teavitama.

7. Mis sisaldub meie poolt pakutavate teenuste maksumuses ja märkused osutatavate teenuste tingimuste kohta.

7.1 Kolimisteenuse hind sisaldab:
– Sobiv arv laadijaid.
– Transpordikärud, spetsiaalsed tropid ja rihmad mööbli teisaldamiseks, kinnitusrihmad, pakkekile (kuni üks rull tasuta), vajalikud tööriistad.
-Täiendavad pakkematerjalid (mullikile, papp- ja plastkarbid jne).
– Transport: kaubikust (15 m3 – 17 m3), furgoonautoni (21 m3).
– Kiirus, vastutus, täpsus.
-Keeruliste ülesannete lahendamine ja täitmine.
7.2 Me ei võta korruse eest lisatasusid.
7.3 Tabelis välja toodud hindadele lisandub käibemaks.

8. Vastutus.

8.1 Vastutame laadimise või transpordi käigus kliendi varale või ehitisele tekitatud kahju eest.
8.2 Meie Ettevõtte ei vastuta kliendi ja kolmandate isikute ebaõigest tegevusest põhjustatud tagajärgede eest. See hõlmab igasuguseid materjale
vigastusi ja kehavigastusi.
8.3 Me ei vastuta varale tekitatud kahju eest, kui see oli kliendi poolt valesti pakendatud või klient keeldus pakkimisest üldse.
8.4 Pärast tööde lõpetamist kontrollib klient koheselt vara terviklikkust. Pärast seda väljastatakse teenuste vastuvõtmise ja üleandmise akt, allkirjastamine
millega klient kinnitab, et tal pole pretensioone.
8.5 Suure ja mahuka töö puhul, kui vara terviklikkust ei ole võimalik kohe kontrollida, antakse kliendile selle kontrollimiseks aega 2 kalendripäeva ning
nõude esitamine. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita. Võimalikud vaidlused ja arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse olukord vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele.

9. Lisainfo.

9.1 Teenuse tellimisega kinnitab klient ja nõustub kasutajatingimustega, mis on kajastatud lehel www.fidstrans.ee.
9.2 Meie ettevõte ei vastuta vara päritolu eest ega sekku selle jagamise küsimustesse.
9.3 Vara peab kuuluma kliendile või tal on õigus või volikiri selle teisaldamiseks.
9.4 Teenuste tunnitasu on märgitud hinnakirjas.
9.5 Kõik tabelis toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.
9.6 Individuaalne lahendus igale kliendile.

Kasulikud nõuanded kolimisel

Tähelepanelikult lugege meie poolsed soovitused, sest nad aitavad oluliselt lihtsustada teie kolimist ning säästavad teie aega ja raha!

Pakkimine

Asjade korralik ja õige pakkimine tagab kolimise edukuse. Sellest sõltub asjade säilimine transpordi käigus. 

Pidage meeles, et kast kaitseb Teie asju paremini kui kilekott. Kasti materjal peab olema piisavalt tugev, et kanda ka teisi kaste. 

Kastide kaal peaks jääma alla 25kg, et tagada lihtsat ja edukat kolimist nii Teile kui ka töömeestele. Kui Te soovite kasutada kilekotte, siis valige paksemast ja vastupidavamast materjalist kotid – nõnda vähendate rebenemise ohtu.

Teravad esemed pakkida eelistatavalt kastidesse. 

Asjad ei tohi kastide sees liikuda. 

Soovitame teha kastide sisust pilte, sest see aitab pidada meeles asjade asukohta.

Asjade nimekiri ja kastide markeerimine

Koostage nimekiri asjadest, mis on pappkastides.

Võite lisada tuba, kuhu asjad kuuluvad – see lihtsustab hiljem sorteerimist.

Nummerdage kastid, sest see tagab, et kõik kastid saavad transporditud. Kaste, mis sisaldavad esmavajalikke asju, tuleks vastavalt markeerida. Nõnda lihtsustate ligipääsu nendeni.

Laadimine

Kui Te elate kortermajas, siis paluge naabritel vabastada lähim parkimiskoht. See kiirendab asjade transporti ja vähendab Teie kulutusi!

Väärtuslikud esemed pakkige eraldi ja võtke endaga kaasa. Kui soovite lasta need transportida, siis asetage need kastid kõige peale ja rasked kastid nende alla. 

Kinnitage kastid korralikult, see tagab nende ohutu transpordi.

Veenduge, et sõiduvahendis on kinnitamiseks vajalikud tarvikud olemas.

Tagage töölistele piisavalt ruumi liikumiseks.

Üldised soovitused

Eemaldage mööblilt käepidemed või keerake need sissepoole;

Eemaldage kappidelt uksed või fikseerige need teibiga;

Kiletage väiksemad kapid, et vältida sahtlite ja uste avanemist sõidu ajal; 

Pildistage elektroonika ühendused ja juhtmete paigutuse – see kiirendab nende taasühendamist; 

Pildistage vanu vee- ja elektriarvesteid, et vältida teiste arvete maksmist; 

Pakkige sööginõud ja haprad esemed paberisse või mullikilesse;

Teipige klaasid ja peeglid laia teibiga – see vähendab survet ja hoiab koos kilde, kui midagi peaks juhtuma;

Valige sobiv aeg – vältige tipptundi ja ummikuid.

Vormista tellimus


    This site is registered on wpml.org as a development site.